Skip Navigation Links  
لیست کلاس ها :
نام درسمربیجنسیتشروع دورهپایان دورهتاریخ ثبت نامتاریخ گزینشروز های برگزاریساعت برگزاری 
تولید کننده محتوای الکترونیکی در فرایند آموزش طيبه جشني زن 95/07/1895/08/17//95/07/18شنبه الي چهارشنبه8-13 ثبت نام اینترنتی  
چهره پردازي و گرافيك با نرم افزارAdobe Photo Deluxe طيبه جشني زن 95/08/1895/09/23//95/08/18شنبه الي چهارشنبه8-13 ثبت نام اینترنتی  
برنامه نویس #C مرضیه اربابی زن 95/07/2295/09/09//95/07/22يکشنبه ، سه شنبه 8-12 ثبت نام اینترنتی  
تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ms مرضیه اربابی زن 95/09/1695/10/28//95/09/16يکشنبه ، سه شنبه8-12 ثبت نام اینترنتی  
طراح لباس بارایانه صدیقه سادات موسوی زن 95/08/2595/11/07//95/08/25يکشنبه ، سه شنبه8-12 ثبت نام اینترنتی  
نصاب و پيكربند سرور 2008 حمیده خباز یگانه زن 95/07/1895/09/02//95/07/18يکشنبه ، سه شنبه8-12 ثبت نام اینترنتی  
تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری حمیده خباز یگانه زن 95/09/1495/11/20//95/09/14يکشنبه ، سه شنبه8-12 ثبت نام اینترنتی  
طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا (joomla) زهرا مهران زاده زن 95/07/2495/09/03//95/07/24شنبه، دوشنبه15-19 ثبت نام اینترنتی  
کارور After Effects فاطمه شجاعی زن 95/07/1795/10/22//95/07/17چهارشنبه، پنجشنبه8-12 ثبت نام اینترنتی  
مهندس برنامه نویس PHP مرضیه شب خوان زن 95/07/1295/11/02//95/07/12شنبه، دوشنبه، چهارشنبه8-13 ثبت نام اینترنتی  
123