Skip Navigation Links  
لیست کلاس ها :
نام درسمربیجنسیتشروع دورهپایان دورهتاریخ ثبت نامتاریخ گزینشروز های برگزاریساعت برگزاری 
طراح جلوه های ویژه AFTER EFFECTS فاطمه شجاعی مرد96/01/1996/04/1096/01/1996/01/19شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه14-18 ثبت نام اینترنتی  
طراح صفحه آرای مطبوعات با INDESIGN مرضیه شب خوان زن 96/02/2096/03/31//96/02/20شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه11-14 ثبت نام اینترنتی  
طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architect عظیمه شریف مرد96/02/0396/03/18//96/02/03يکشنبه ـ سه شنبه ـ پنجشنبه11-14 ثبت نام اینترنتی  
توسعه دهنده وب با PHP مرضیه شب خوان زن 96/01/2096/03/22//96/01/20يکشنبه ـ سه شنبه ـ پنجشنبه8-11 ثبت نام اینترنتی  
طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا (joomla) مرضیه اربابی زن 96/02/1396/03/27//96/02/13شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه11-14 ثبت نام اینترنتی  
تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ms مرضیه اربابی زن 96/02/0796/03/23//96/02/07يکشنبه ـ سه شنبه ـ پنجشنبه8-11 ثبت نام اینترنتی  
تولید کننده محتوای الکترونیکی در فرایند آموزش طيبه جشني زن 96/02/1096/04/25//96/02/10يکشنبه ـ سه شنبه 8-11 ثبت نام اینترنتی  
طراح بیلبورد طيبه جشني زن 96/01/1996/03/22//96/01/19شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه11-14 ثبت نام اینترنتی  
میزآرای هتل نرگس نمدیان مجرد زن 96/01/1996/03/0695/12/2496/01/19شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه8-12 ثبت نام اینترنتی  
طراح صفحه آرای مطبوعات با INDESIGN صدیقه سادات موسوی زن 96/02/2796/04/07//96/02/27شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه11-14 ثبت نام اینترنتی  
1234