Skip Navigation Links  
لیست کلاس ها :
نام درسمربیجنسیتشروع دورهپایان دورهتاریخ ثبت نامتاریخ گزینشروز های برگزاریساعت برگزاری 
رایانه کار SPSS صدیقه سادات موسوی زن 95/09/0695/10/11//95/09/06شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه11-14 ثبت نام اینترنتی  
تدوینگر فیلم با نرم افزار EDIUS ريحانه بندشاهي زن 95/09/1695/11/03//95/09/16يکشنبه ـ سه شنبه8-12 ثبت نام اینترنتی  
طراحی فضای سبزبانرم افزارarchitect realtime landscapinp مرضیه اربابی زن 95/09/1195/11/10//95/09/11يکشنبه ـ سه شنبه ـ پنجشنبه8-11 ثبت نام اینترنتی  
تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری حمیده خباز یگانه زن 95/10/0195/11/26//95/10/01يکشنبه ـ سه شنبه ـ پنجشنبه8-11 ثبت نام اینترنتی  
تولید کننده محتوای الکترونیکی در فرایند آموزش طيبه جشني زن 95/11/0695/12/21//95/11/06شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه8-11 ثبت نام اینترنتی  
طراح و توسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا (CMS) مرضیه اربابی زن 95/11/1295/12/26//95/11/12يکشنبه ـ سه شنبه ـ پنجشنبه8-11 ثبت نام اینترنتی  
برنامه نویس #C مرضیه اربابی مرد95/10/2595/12/09//95/10/25شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه11-14 ثبت نام اینترنتی  
طراح لباس بارایانه صدیقه سادات موسوی زن 95/11/1495/02/12//95/11/14يکشنبه ـ سه شنبه ـ پنجشنبه8-11 ثبت نام اینترنتی  
مهندس برنامه نویس PHP مرضیه شب خوان زن 95/11/0496/02/19//95/11/04شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه8-11 ثبت نام اینترنتی  
نصب و پیکربندی سرور 2008 حمیده خباز یگانه زن 95/12/0395/12/24//95/12/03يکشنبه الي پنجشنبه8-11 ثبت نام اینترنتی  
1234