Skip Navigation Links  
لیست کلاس ها :
نام درسمربیجنسیتشروع دورهپایان دورهتاریخ ثبت نامتاریخ گزینشروز های برگزاریساعت برگزاری 
طراح لباس بارایانه صدیقه سادات موسوی زن 96/07/0196/09/15//96/07/01روزهاي زوج11-14 ثبت نام اینترنتی  
طراح لباس بارایانه صدیقه سادات موسوی زن 96/09/1896/11/28//96/09/18روزهاي زوج11-14 ثبت نام اینترنتی  
کارور Illustrator طيبه جشني زن 96/08/0196/09/22//96/08/01روزهاي زوج8-12 ثبت نام اینترنتی  
تولید کننده محتوای الکترونیکی در فرایند آموزش طيبه جشني زن 96/09/2596/11/09//96/09/25روزهاي زوج8-11 ثبت نام اینترنتی  
توسعه دهنده وب با PHP مرضیه شب خوان زن 96/07/2696/09/29//96/07/26روزهاي زوج8-11 ثبت نام اینترنتی  
تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ms مرضیه اربابی زن 96/07/1996/09/04//96/07/19روزهاي زوج11-14 ثبت نام اینترنتی  
طراح جلوه های ویژه AFTER EFFECTS زهرا ارباب دیزچه زن 96/08/1596/11/03//96/08/15روزهاي زوج11-14 ثبت نام اینترنتی  
ویرایش حرفه ای ویدئو با Ulead Video Studio زهرا ارباب دیزچه مرد96/08/1496/09/23//96/08/14روزهاي فرد8-11 ثبت نام اینترنتی  
برنامه نویس MVC مرضیه شب خوان مرد96/08/1696/10/12//96/08/16روزهاي فرد11-14 ثبت نام اینترنتی  
برنامه نویس #C مرضیه اربابی زن 96/07/1896/09/07//96/07/18روزهاي فرد8-11 ثبت نام اینترنتی  
1234